Utvecklingskit för Tredjeparts-utvecklare

Example image

Utvecklingskit för Tredjepartsutvecklare

Utvecklingskit för Tredjepartsutvecklare erbjuder verktyg för tredjepartsleverantörer som inte är myndigheter (t ex läkemedelsföretag och patientföreningar) ger tillgång till API:er som ger åtkomst till patientbunden data. Förutom dessa får du även tillgång till instruktioner för hur du går tillväga när du ska integrera din tredjepartsapplikation mot Nationella tjänsteplattformen (NTjP). Åtkomst till patientbunden data ställer stora krav på sekretess och säkerhet. Endast juridiska personer med EV-certifikat (VeriSign, GlobalSign) har rätt att ansluta och registrera applikationer i test- och produktionsmiljö.

Vill du veta mer om patientbunden data samt den tekniska arkitekturen? Gå vidare


Mitt konto

Example image

För att komma igång och arbeta med API-tjänsterna i test- och produktionsmiljön, måste du först logga in med e-legitimation.
Gå vidare

Snabbguider

Example image

Instruktioner för hur du snabbt kommer igång och ansluter till API:er i utvecklings-, test- och produktionsmiljö.
Gå vidare

Uppkoppling till API:erna

Example image

Anvisningar för hur du ansluter din tjänst till patientbundna API:er.
Gå vidare

Test- och produktionsmiljöer

Example image

En överblick av våra test- och produktionsmiljöer.
Gå vidare

Utvecklingsmiljö

Example image

Utvecklingsmiljön är en öppen API-server som syftar till att snabbt komma igång och arbeta med API:erna.
Gå vidare